Σας προσκαλούμε σε μια διαδικτυακή δράση στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Καθώς μένουμε ασφαλείς για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας, είναι μια ευκαιρία να αναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να εξελιχθούμε και να ανακαλύψουμε νέα πεδία.

International Day of Persons with Disabilities | DISABILITY AWARENESS | 3 Δεκεμβρίου | 16.00

Ο νόμος για τους Αμερικανούς με Αναπηρία (ADA) έγινε νόμος το 1990 που απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας, των σχολείων, των μεταφορών και όλων των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Ο σκοπός του νόμου είναι να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με όλους τους άλλους. Γνωρίζουμε ιστορίες έμπνευσης, βρίσκουμε λύσεις και δημιουργούμε κίνητρα.

 

 

International Volunteer Day | 3 Δεκεμβρίου | 15.00

 

Ο εθελοντισμός είναι η δωρεά χρόνου και ενέργειας προς όφελος άλλων ανθρώπων ή μιας κοινότητας. Οι άνθρωποι προσφέρονται εθελοντικά με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και όχι οικονομικής ανταμοιβής. Μέσα από τον εθελοντισμό γεννιούνται φιλίες, συνεργασίες, ομάδες για να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό, όπως είναι το FIRST LEGO League.

International Human Rights Day | 10 Δεκεμβρίου | 15.00

 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΔΑ) είναι ένα έγγραφο ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχεδιασμένη από εκπροσώπους με διαφορετικό νομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο από όλες τις περιοχές του κόσμου, η Διακήρυξη ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 217 A) ως κοινό πρότυπο επιτευγμάτων για όλους τους λαούς και όλους έθνη. Καθορίζει, για πρώτη φορά, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 500 γλώσσες. Η UDHR αναγνωρίζεται ευρέως ότι ενέπνευσε και άνοιξε το δρόμο για την υιοθέτηση περισσότερων από εβδομήντα συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εφαρμόζονται σήμερα σε μόνιμη βάση σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο

Celebrate computer science everywhere |6- 10 Δεκεμβρίου

 

Η ώρα του κώδικα, δηλώστε συμμετοχή https://hourofcode.com/us