Συνολικά 15 εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και την Ιταλία συγκεντρώθηκαν στην Eduact στις 02-03/11 για να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Υλικό που ετοιμάστηκε από τη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Έργου CORE. 

Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν για θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Επιχειρηματική Εκπαίδευση σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια ανά την Ευρώπη, δοκίμασαν τα εργαλεία και τους πόρους που προσφέρει η σύμπραξη και εξοικειώθηκαν με τη έννοια της Αντιστάθμισης Εκπομπών Άνθρακα.  

Καθώς όλα τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη, το υλικό είναι πλέον σχεδόν έτοιμο να διανεμηθεί σε μια μεγαλύτερη ομάδα εκπαιδευτικών σε όλη την Ένωση. Οι Εκπαιδευτικοί αυτοί θα λάβουν κατάρτιση και υποστήριξη για να εισαγάγουν το υλικό στις τάξεις τους. 

Μείνετε συντονισμένοι καθώς σύντομα ανοίγουν οι εγγραφές για την δωρεάν κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο εδώ.

Στόχοι Έργου Συνοπτικά: 

    • Ενεργοποίηση των παιδιών για αλλαγή στο μέλλον, μη βασιζόμενοι στην υπάρχουσα γνώση, αλλά έχοντας τη νοοτροπία για ευρηματικές εναλλακτικές λύσεις που εγγυώνται την ποιότητα ζωής και την επιχειρηματικότητα.
    • Ενεργοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
    • Καλλιέργεια ικανοτήτων & μελλοντικά προσανατολισμένων ενοτήτων σύμφωνα με την πρωτοβουλία New European Bauhaus για την ενσωμάτωση της Πράσινης Συμφωνίας στις καθημερινές εμπειρίες.
Κατηγορίες: Eduact