To πρόγραμμα Train Your Brain αποτελεί μια πρωτοβουλία της eduΑCT, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας και αντλεί έμπνευση από ποικίλες πηγές όπως το International Visitor Leadership Program του U.S. Department of State μεταξύ άλλων.

Προσφέρει στους συμμετέχοντες των συναντήσεων, μια εργαλειοθήκη από νοητικές και σωματικές πρακτικές μεθόδους  που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε πτυχές της καθημερινότητας αλλά και σε οποιαδήποτε μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση (τέχνες, επιστήμες, αθλητισμός κλπ).

Τα εργαστήρια του Train Your Brain θα λάβουν χώρα, στα 5 tech labs που βρίσκονται σε Ξάνθη, Βέροια, Αθήνα, Κέρκυρα και Σπάρτη. Διαμορφώνονται σε ξεχωριστές ημερομηνίες για κάθε τοποθεσία, όπου θα πραγματοποιούνται με 16 διαφορετικούς συμμετέχοντες για κάθε αυτοτελές session διάρκειας τριών(3) ωρών.

Συνολικά αυτό σημαίνει, ότι παρέχουμε την εμπειρία του Train Your Brain σε 480 συμμετέχοντες σε όλη την Ελλάδα δημιουργώντας μια ξεχωριστή ευκαιρία συμμετοχής σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό event. Τα καινούρια μέλη του Train Your Brain community, μετά την εμπειρία τους στη συνάντηση του εργαστηρίου, με τις νεοσύστατες δυνατότητες που απέκτησαν είναι εφοδιασμένοι με βελτιστοποιημένα σωματικά μοτίβα και ικανότητες λήψης αποφάσεων.

Πληροφορίες περιεχομένου

 

Χτίζοντας ομάδες μεταξύ των ατόμων και δημιουργώντας το απαραίτητο περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να εξασκηθούν όλοι μαζί σε προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιωματικά παιχνίδια. Αναπτύσσοντας έτσι τις ικανότητες επικοινωνίας τους, σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο. Παρέχοντας όχι απλά μόνο νέες σκέψεις και ιδέες , άλλα και τακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε για το πως να οδηγούμαστε σε αυτές.

Σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση και την συνεργατικότητα στα πλαίσια ραγδαίας αλλαγής και καινοτομίας δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο σετ
δεξιοτήτων, μέσω σεναρίων οικοδόμησης χαρακτήρα και ομαδικών αλληλεπιδράσεων.

Έχοντας διαρκώς στον πυρήνα του Train Your Brain:

    - Ανάληψη πρωτοβουλιών.

    - Διαχείριση συγκρούσεων.

    - Αποτελεσματική ρύθμιση των συναισθημάτων.

    - Συλλογική ανατροφοδότηση, θεμελιώνοντας έτσι ένα πλαίσιο προσέγγισης της αυτογνωσίας.

Όλα αυτά γίνονται μέσα από πολυδοκιμασμένες τεχνικές που εκτελούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία από προηγούμενες εφαρμογές μορφών του Train Your Brain. Στελεχώνουν κάθε εργαστήριο, υποστηρίζοντας τις νέες αυτές ομάδες. Παράλληλα δίνοντας τους αυτή την σπάνια διαμορφωτική εμπειρία, που αποτελεί πλεονέκτημα απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση.

 

N 49° 16' 35.173" / W 0° 42' 11.30"

Hello

Εισαγωγές σε παιχνίδια Teambuilding & Ice-breaking (διαμόρφωσης ομάδων και γνωριμίας μεταξύ των συμμετεχόντων)

Ομαδικές προσπάθειες σε πραγματικούς στόχους με πολλές πιθανές επιλογές και λύσεις. Ενδυναμώνοντας συναισθηματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Καλλιέργεια της βέλτιστης λογικής για επίλυση προβλημάτων με προσομοιωμένα σενάρια υψηλού ρίσκου / συνεπειών. Χτίζοντας τις νοητικές βάσεις για αλγοριθμική λογική

Εργαλεία για την επίλυση μη τυπικών προβλημάτων με μη αναμενόμενες απαντήσεις στα λιγότερο προφανή εμπόδια

Άμεση ανατροφοδότηση από τις ομάδες και πλήρη ενσωμάτωση των μαθησιακών πρακτικών

Πρώτα βήματα

Με την έναρξη του προγράμματος την Κυριακή 06/10/2019 στην Ξάνθη είχαμε ένα δυναμικό ξεκίνημα με το πρώτο κύκλο των συναντήσεων. Οι 33 συμμετέχοντες μοιρασμένοι στα 2 τμήματα τους ,αντιμετώπισαν προκλήσεις σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο κατά την διάρκεια της γνωριμίας, των παιχνιδιών και δοκιμασιών, που περιέχουν οι τρεις αυτές ώρες της συνάντησης. Ακόμα και στις πρώτες αυτές ομάδες του Τrain your Βrain Community παρατηρούμε διαφορές στη προσέγγιση και τις αντιλήψεις με τις οποίες ξεκινάει το κάθε μέλος την εργαστηριακή του εμπειρία. Επομένως κατά την πάροδο της συνάντησης παρατηρούμε και την ανάλογη πορεία και εξέλιξη του κάθε ατόμου. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τα επόμενα βήματα του προγράμματος, και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες μοναδικές εμπειρίες σε όλα τα νέα μέλη του Τrain your Brain .

Supported by

Powered by

Inspired by