Πρώτη Συνάντηση στη Ξάνθη, Κυριακή 06/10/2019 στο Xanthi TechLab.

Δεύτερη Συνάντηση στη Κέρκυρα, Πέμπτη 24/10/2019 στο Corfu TechLab

 

Τρίτη Συνάντηση στην Αθήνα, Σάββατο 2/11/2019 στο uTechLab του Ιδρύματος Ευγενίδου

 

Τέταρτη Συνάντηση στη Βέροια, Σάββατο 06/10/2019 στο Veria TechLab.

 

Πέμπτη Συνάντηση στη Βέροια, Σάββατο 16/11/2019 στο Veria TechLab .

 

Έκτη Συνάντηση στη Ξάνθη, Σάββατο 24/11/2019 στο Xanthi TechLab 

 

Έβδομη Συνάντηση στην Αθήνα, Σάββατο 7/12/2019 στο uTechLab του Ιδρύματος Ευγενίδου.

 

Όγδοη Συνάντηση στη Σπάρτη, Κυριακή 8/12/2019 στο Sparti TechLab

 

Παραπάνω θα βρείτε μερικά στιγμιότυπα, από τα πρώτα σετ εργαστηρίων, γεμάτα με τις συζητήσεις, τις δράσεις και τους γρίφους που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες. 
Ακόμα και στις πρώτες αυτές ομάδες του Τrain
your Βrain Community παρατηρούμε διαφορές στη προσέγγιση και τις αντιλήψεις με τις οποίες ξεκινάει το κάθε μέλος την εργαστηριακή του εμπειρία. Επομένως κατά την πάροδο της συνάντησης παρατηρούμε την ανάλογη πορεία και εξέλιξη του κάθε ατόμου.
Είμαστε ενθουσιασμένοι για τα επόμενα βήματα του προγράμματος, και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες μοναδικές εμπειρίες σε όλα τα νέα μέλη του Τrain your Brain . 

Supported by

Powered by

Inspired by