S.W.E.LL

Το πρόγραμμα S.W.E.fLL έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και την τεχνογνωσία από μια σειρά προγραμμάτων (steam yourself, train your brain, glafx) στα οποία η Eduact συνεργάστηκε με τα Tech Labs, έχοντας την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α.   Σκοπός του προγράμματος είναι να αφήσει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το S.W.E.LL.