ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

DISCOVER

– ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ –

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Discover, συνδυάζεται ιδανικά με το STEAM Park και το Coding Express. Είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό που συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με μια  ολιστική προσέγγιση. Ο προγραμματισμός δεν είναι απλώς γραμμές κώδικα. Σε αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία, ο προγραμματισμός και η αλγοριθμική σκέψη δεν διδάσκονται μεμονωμένα. Αντ 'αυτού, τα παιδιά μαθαίνουν τη λογική του προγραμματισμού, ενώ επιλύουν προβλήματα από τον πραγματικό κόσμο, αναπτύσσοντας τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η ομαδική εργασία και η δημιουργικότητα, ενισχύοντας σημαντικές πρακτικές μάθησης, όπως οι ερωτήσεις, η περιέργεια και η επιμονή.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς μέσω μαθημάτων σύγχρονης εκπαίδευσης, βίντεο ασύγχρονης εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων (mooc) - προσαρμοσμένα στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις ανάγκες των Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών, προσφέροντας εκπαιδεύσεις και επαγγελματική ανάπτυξη στους δασκάλους, από τους πλέον έμπειρους εκπαιδευτές της Ακαδημίας της LEGO education.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Αξιοποιήστε τη φυσική περιέργεια των παιδιών προσχολικής ηλικίας και χτίστε αυτοπεποίθηση, συνήθειες μάθησης και δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Αυτή η  καθοδηγούμενη εμπειρία παρέχει στους νηπιαγωγούς και εκπαιδευτές τα εργαλεία και τον τρόπο να εξερευνήσουν το STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics) μέσω του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το LEGO® Education Coding Express και το LEGO®  Education STEAM Park.

Μία σύμπραξη της FIRST και της LEGO Education και πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τον operational partner Eduact Δράση για την Εκπαίδειυση.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DISCOVER

 

Το πρόγραμμα Discover έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τις έννοιες του STEΑM σε παιδιά 4 έως 6 ετών. Καθοδηγούμενοι από έναν εκπαιδευτικό οι ομάδες μαθητών ανταλλάσουν απόψεις μεταξύ τους, μαθαίνουν για την ομαδική δουλειά, χρησιμοποιούν την περιγραφική γλώσσα στις αφηγήσεις τους, ενισχύουν την επιμονή αλλά και υπομονή τους σε έναν συγκεκριμένο στόχο και μπαίνουν στην διαδικασία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε κοινό και άλλους εκπαιδευτικούς.

Το Class Pack Bundle παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα εργαλεία και τα μέσα για να μυήσουν τους μαθητές στον κόσμο του STEM, μέσα από την εξερεύνηση και του παιχνιδιού με το LEGO Education STEAM Park. Τα παρεχόμενα πακέτα περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία επιλογών και παραλλαγές για να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες ή να επεκτείνετε τη μάθηση πέρα από με υποστηρικτικό υλικό της FIRST και της LEGO Education.

ΤΟ LEGO® Education Coding Express &  STEAM Park

 

Γιατί το Discover δουλεύει αποτελεσματικά με το Coding Express;

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρώιμης κωδικοποίησης γίνεται ένα πιο ολοκληρωμένο μέρος της εκμάθησης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία.

• Τα μαθήματα Coding Express μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα Discover, προσφέροντας ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων που πρέπει να μάθουν τα παιδιά.

• Χρησιμοποιώντας τα κομμάτια, χρωματιστές ετικέτες δράσης και διακόπτες, τα παιδιά μαθαίνουν νωρίς τις δεξιότητες κωδικοποίησης.

Αυτές οι εργασίες συμπληρώνουν και επεκτείνουν τις δεξιότητες προ-κωδικοποίησης που ήδη μαθαίνονται στο Discover - ακολουθώντας οδηγίες, αποσύνθεση προβλημάτων και εντοπισμό σφαλμάτων κατά την επίλυση προβλημάτων, αναγνώριση προτύπων κ.λπ.

Το Class Pack Bundle περιλαμβάνει:

> LEGO Education Coding Express
> LEGO Education Steam Park
> LEGO Education Discover Set
> Οδηγό Εκπαιδευτικού
> Training Εκπαιδευτικών
> Εγχειρίδιο Μηχανικής
> Υποστήριξη εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

+30 2311 286 369

Για τον εξοπλισμό LEGO EDUCATION καλέστε το συνεργάτη μας Ο3 Out Of the Ordinary:

+30 2313095298