Το Robotics 4.0 ALL είναι μια πρωτοβουλία για τη σύνδεση μαθητών και εκπαιδευτών σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα έχει τέσσερις βασικούς στόχους που συνδέονται μεταξύ τους:
➢ Η διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής έρευνας και ανάλυσης αναγκών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης και της ρομποτικής του STEM
➢ Την δημιουργία νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών με τον συνδυάσμο βέλτιστων πρακτικων για να καλύψουν τα κενά που έχουν εντοπιστεί.
➢ Κατά συνέπεια, την εκπαιδεύση των εκπαιδευτών της κοινοπραξίας στο εκαπιδευτικό κιτ LEGO Mindstorms
➢ Και, το πιο σημαντικό, την εκπαίδευση και επιμόρφωση παιδιών έως 13 ετών σε τοπικά Robocamps τα οποία στη συνέχεια θα συμμετέχουν ως ομάδες σε ένα Διακρατικό Τουρνουά Ρομποτικής με τους συνομηλίκους τους.

Μέσω αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης, τόσο οι ενήλικες συμμετέχοντες όσο και οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν, να ενισχύσουν και να αποκτήσουν βασικές ικανότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση STEM μέσω καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικής. Αυτές οι δεξιότητες και ικανότητες θα βοηθήσουν τις ομάδες-στόχους και τους δικαιούχους μας να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι για μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, πάντα ενόψει της νέας ψηφιακής εποχής που βρίσκεται μπροστά μας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (Βιομηχανία 4.0).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: