Εμπνεύσου

Πρόγραμμα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης για μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Το STEAM και η Ρομποτική μπορούν πλέον να ενταχθούν και στη δική σας τάξη μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που μπορείτε να προσαρμόσετε όπως νομίζετε ότι ταιριάζει με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας. Θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό. Κι εσείς και τα παιδιά!

Το πρόγραμμα "εν ολίγοις"


Το σχολείο σας θα εξοπλιστεί με σετ και κιτ ρομποτικής. Τα παιδιά θα συνεργάζονται σε ομάδες για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με κατασκευές μακετών για να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι μια συνεργασία του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ με το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό - Eduact καθώς επίσης και τον Οργανισμό για την Αναγνώριση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας - FIRST

Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί η εξειδικευμένη γνώση των δύο τελευταίων στον τομέα της ρομποτικής, προς όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών καθώς και των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και να δημιουργηθεί μία κοινότητα υποστήριξης - ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανακάλυψης της γνώσης.

Εξ’ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών


Η προηγούμενη εμπειρία ή ειδική γνώση δεν χρειάζεται! Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος, αφού φυσικά επιμορφωθούν κι αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να ξεκινήσουν.

Προβλέπονται 10 ώρες σύγχρονης επιμόρφωσης για την κατανόηση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και 6 ώρες  εύκολης και διασκεδαστικής επιμόρφωσης στη χρήση του εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η διαδικασία γίνεται με διαδραστικό εργαστήριο και εξοπλισμό που θα αποσταλεί στο σχολείο σας, ενώ θα έχετε χρόνο να εξασκηθείτε με τον εξοπλισμό πριν ξεκινήσετε την υλοποίηση στην τάξη.

Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας:

  •       Υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης για να ανατρέξετε όποτε επιθυμείτε
  •       Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς
  •       Εγχειρίδια μαθητών και μαθητριών
  •       Γραμμή υποστήριξης για τυχόν απορίες

Στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς θα δοθεί πιστοποίηση.

Παραλαβή Εξοπλισμού & Διαδικασία


Υποστηρίζουμε την πρόσβαση στην επιστήμη σε σχολεία της επικράτειας

Η Eduact υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος σε σχολεία  υποεκπροσωπούμενων και απομακρυσμένων κοινοτήτων στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων μέσω του STEM Equity Community Innovation.

Για τους λοιπούς ενδιαφερόμενους για εργαστήριο δεξιοτήτων, καταβάλει κάθε προσπάθεια εξοπλισμού όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον εδώ:

    Πληροφορίες στο info@eduact.org & 2311 286369 (κ. Αντωνία Ψαλλίδα)