Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Περιεχόμενα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

;Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων    

;Υπεύθυνος Επεξεργασίας    

Σκοπός της παρούσας πολιτικής.   

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία   

Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο από τα εργαστήριά μας   

Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο από τους διαγωνισμούς που διοργανώνουμε   

Όταν εγγράφεστε στο forum της ιστοσελίδας https://teams.eduact.org/   

Όταν δηλώνετε ότι θέλετε να γίνετε ένας από τους εθελοντές μας.   

Όταν θέλετε να σας στέλνουμε Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters με προσφορές κ.α.   

Όταν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στα κατασκηνωτικά μας προγράμματα.   

Όταν δημοσιεύουμε φωτογραφίες ή βίντεο   

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας   

Αναγκαία (λειτουργικά) Cookies (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS)   

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies   

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης   

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ   

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:   

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων   

Γιατί είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας ;   

Νόμιμο συμφέρον μας.   

Νομική μας υποχρέωση   

Σύμβαση μαζί σας   

Συγκατάθεση   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;   

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες   

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων   

Πολιτική απορρήτου και Παιδιά   

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης   

Υπερσυνδέσεις (Links)   

Ενημέρωση και τροποποίηση   

 

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η EDUACT θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η EDUACT δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις ιστοσελίδες : 

www.eduact.org 

https://teams.eduact.org/

firstlegoleague.gr

firsttechchallenge.gr

Thessaloniki TechLab

gnrt.gr

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι η EDUACT (Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: +30 6984332342, +30 2311286369, Email: info@eduact.org). 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής.

Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
 • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας όταν είναι απαραίτητη
 • Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
 • Τι ισχύει για τις Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
 • Τι ισχύει για τη χρήση του ιστότοπου από παιδιά
 • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Υπερ-σύνδεσμοι (links)

 

Πότε χρειάζεται να μας δώσετε προσωπικά σας στοιχεία

Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο από τα εργαστήριά μας 

 Θα πρέπει να μας δηλώσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στην φόρμα εγγραφής (όπως το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας , την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και -σε περίπτωση ανήλικου, τα στοιχεία των γονέων που κάνουν τη δήλωση). Τα στοιχεία σας αυτά καταχωρούνται στους υπολογιστές μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, στις οποίες δηλώνετε συμμετοχή. 

Εφόσον για τη συμμετοχή σας απαιτείται να γίνετε μέλος του Σωματείου μας, τα στοιχεία σας αυτά θα διατηρηθούν στο μητρώο μελών του Σωματείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής.

Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο από τους διαγωνισμούς που διοργανώνουμε  

 Θα πρέπει να μας δηλώσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στην φόρμα εγγραφής (όπως το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας , την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και -σε περίπτωση ανήλικου, τα στοιχεία των γονέων που κάνουν τη δήλωση). Τα στοιχεία σας αυτά καταχωρούνται στους υπολογιστές μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες συμμετοχής στο διαγωνισμό, στον οποίο δηλώνετε συμμετοχή, αλλά και να τον διοργανώσουμε πιο αποτελεσματικά. Εφόσον δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιον από τους διεθνείς διαγωνισμούς μας, επιπλέον των παραπάνω, μας δηλώνετε και το σημείο διαμονής σας, ώστε να οργανώσουμε τη δωρεάν μεταφορά σας από και προς το σημείο διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Εφόσον για τη συμμετοχή σας απαιτείται να γίνετε μέλος του Σωματείου μας, τα στοιχεία σας αυτά θα διατηρηθούν στο μητρώο μελών του Σωματείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής.

Όταν εγγράφεστε στο forum της ιστοσελίδας https://teams.eduact.org/  

 Η ιστοσελίδα https://teams.eduact.org/ φιλοξενεί ένα κλειστό πεδίο συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων εγγεγραμμένων χρηστών στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε. Για να το κάνετε, θα πρέπει να μας δηλώσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στην φόρμα εγγραφής (όπως το όνομά σας, το όνομα χρήστη που επιθυμείτε, τον κωδικό εισόδου που επιλέγετε και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και -σε περίπτωση ανήλικου, τα στοιχεία των γονέων που κάνουν τη δήλωση). Τα στοιχεία σας αυτά καταχωρούνται στους υπολογιστές μας και στους servers που φιλοξενούν την ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες συμμετοχής στο φόρουμ, στον οποίο δηλώνετε συμμετοχή. Κάθε χρήστης που δημιουργεί λογαριασμό θα μπορεί να δημοσιεύει κείμενα ή πολυμεσικό περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο κλπ) και να αλληλεπιδράει με τους υπόλοιπους χρήστες του forum. Τα στοιχεία αυτά θα είναι ορατά σε όλους τους χρήστες του forum.  

 

Όταν δηλώνετε ότι θέλετε να γίνετε ένας από τους εθελοντές μας.

 Εφόσον συμπληρώσετε τη φόρμα εθελοντή μας, θα καταχωρήσουμε τα στοιχεία που δίνετε στη φόρμα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, εμπειρία κλπ), στο μητρώο εθελοντών μας, για να τα χρησιμοποιήσουμε για την τοποθέτησή σας στην κατάλληλη θέση εθελοντή σε μία από τις δράσεις ή εκδηλώσεις μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής.

Όταν θέλετε να σας στέλνουμε Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters με προσφορές κ.α.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μας μέσω mail, ώστε να μαθαίνετε  πρώτοι τα νέα για τις εκδηλώσεις, τις δράσεις  και τους διαγωνισμούς μας, θα το κάνετε παρέχοντας μας τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, δηλώνοντας μόνο το mail σας. 

Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο info@eduact.org , ή πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe»  που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού mail. 

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένα μέλη μας, ή συμμετείχατε πρόσφατα σε εκδηλώσεις ή δράσεις μας, μπορεί να σας στείλουμε τέτοια ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτά μηνύματα (πχ SMS, μηνύματα Viber, κλπ), χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν δεν εναντιωθήκατε εξαρχής στη λήψη τέτοιων μηνυμάτων κατά την εγγραφή σας. 

Εάν δεν επιθυμείτε πια την λήψη τέτοιων μηνυμάτων, μπορείτε να το δηλώσετε είτε τηλεφωνικά, είτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  είτε πατώντας το πλήκτρο «απεγγραφή» ή «unsubscribe»  που υπάρχει στο τέλος κάθε μηνύματος sms ή χρησιμοποιώντας την δυνατότητα unsubscribe του Viber.

Η εγγραφή στην υπηρεσία λήψης των newsletters δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι χρήστες αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην εταιρεία.

H EDUACT διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Οι διαχειριστές της EDUACT καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

 

Όταν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στα κατασκηνωτικά μας προγράμματα. 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα κατασκηνωτικά μας προγράμματα, θα πρέπει να μας δηλώσετε τα στοιχεία που υπάρχουν στην φόρμα εγγραφής (όπως το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας , την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ΑΜΚΑ, οικογενειακή κατάσταση, κλπ και -σε περίπτωση ανήλικου, τα στοιχεία των γονέων που κάνουν τη δήλωση). Τα στοιχεία σας αυτά καταχωρούνται στους υπολογιστές μας, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην κατασκήνωση στην οποία δηλώνετε συμμετοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που επισυνάπτεται στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής. 

Όταν δημοσιεύουμε φωτογραφίες ή βίντεο 

Εάν θελήσετε να συμμετέχετε σε εργαστήρια, εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς μας, θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε τη λήψη ή /και τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο στα οποία πιθανόν να απεικονίζεστε. Εφόσον δεν εναντιώνεστε εξαρχής στη δημοσίευση αυτή, ορισμένες από τις εικόνες σας μπορεί να επιλεγούν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας ή τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε μετά τη δημοσίευσή τους, μπορείτε να το κάνετε ασκώντας το δικαίωμά σας στα τηλ. +30 6984332342,+30 2311286369, ή στο email info@eduact.org

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην EDUACT μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δηλώσετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στο μήνυμά σας. 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί. Θα διατηρήσουμε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για έξι μήνες από την τελευταία επικοινωνία. 

Αναγκαία (λειτουργικά) Cookies (Διεύθυνση IP , URL, Browser, OS) 

Η eduACT μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της eduACT. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και στόχο έχει τη διασφάλιση των δικτύων από κακόβουλες ενέργειες. Για τον ίδιο λόγο, η λειτουργία αυτή συλλέγει πληροφορίες για τον τύπο του περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα (windows, android, iOS κλπ) του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα και αποθηκεύονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα για την ασφάλεια των δικτύων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας. 

 

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies

H EDUACT για την διευκόλυνση στη χρήση του διαδικτυακού της τόπου, χρησιμοποιεί «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και να σας προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση.

Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καταλάβουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον διαδικτυακό τόπο μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

 Από προεπιλογή είναι αποεπιλεγμένα όλα τα cookies πλην των απολύτως αναγκαίων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. 

  Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί στατιστικά cookies, τα οποία αποθηκεύουν ορισμένα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας πχ ώστε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο με πιο ενδιαφέροντα προϊόντα. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μόνο εφόσον επιλέξετε να αποδεχθείτε τα στατιστικά cookies , κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας. 

Τέλος, τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο, με σκοπό την εμφάνιση σχετικών με τα ενδιαφέροντα σας διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.  Αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον επιλέξετε να αποδεχτείτε τα εμπορικά cookies κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα. 

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε μην επιλέξετε την εγκατάσταση τους στο σχετικό παράθυρο αποδοχής που μπορείτε να βρείτε με την είσοδό σας στη σελίδα μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. 

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη φορητή  συσκευή σας έως να τα διαγράψετε ή λήξει η διάρκεια ζωής τους. 

Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Έχετε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή,  να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή αποτελεί την νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (πχ στις περιπτώσεις  εγγραφής στο newsletter πατώντας το πλήκτρο unsubscribe ή  αποδοχής των μη αναγκαίων cookies αποεπιλέγοντας τα από το παράθυρο προτιμήσεων cookiesστο κάτω μέρος του ιστότοπου). Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει  αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την EDUACT τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ 

Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:

Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι 

Β)είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας 

Γ)είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας. 

Θα τα παραλάβετε  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων, όπως είναι πχ η τήρηση φορολογικών αρχείων, όπου έχουν εκδοθεί επώνυμα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), πριν περάσει το χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο νόμος (επί του παρόντος δεκαετία). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. 

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους). 

Μπορείτε να εναντιώνεστε στην καταχώριση των στοιχείων σας από το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα έχει ως συνέπεια να πρέπει να μας δίνετε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση παράδοσης σε κάθε νέα παραγγελία σας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Εφόσον είστε μέλος του Σωματείου μας το κινητό σας τηλέφωνο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο διευθύνσεων που  λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα (sms) ή μηνύματα μέσω της εφαρμογών της κοινωνίας της πληροφορίας (πχ εφαρμογής Viber), με σκοπό την ενημέρωσή σας για δράσεις, προσφορές και διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις μας. Εάν δεν είστε μέλη μας,  αυτό θα συμβεί μόνο μετά από δική σας ενέργεια για εγγραφή στο newsletter μας, με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, με τη χρήση της δυνατότητας απεγγραφής που σας παρέχεται σε κάθε μήνυμα, ή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eduact.org

 Σε περίπτωση άσκησης του παραπάνω δικαιώματος τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό  επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να   έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, απευθυνόμενοι στα τηλέφωνά μας (+30 6984332342,+30 2311286369) ή με email στο  info@eduact.org).  Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).  

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στα τηλέφωνά μας (+30 6984332342,+30 2311286369) ή με email στο  info@eduact.org).  

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα. 

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος. 

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο  χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που τα παρείχατε. 

Έτσι, εάν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία newsletter, θα τα διατηρήσουμε μόνο όσο εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και θα τα διαγράψουμε εφόσον πάψετε να το επιθυμείτε. 

Εάν είστε εγγεγραμμένα μέλη μας τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για ένα έτος μετά την τελευταία σας ανανέωση μέλους. Ιστορικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και διάρκεια ιδιότητας μέλους) θα διατηρηθούν στο μητρώο μελών για 20 έτη, για λόγους συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία περί σωματείων.  

Εάν έχουμε εκδώσει φορολογικό παραστατικό που μας ζητήσατε για την παροχή υπηρεσιών σε σας, θα διατηρήσουμε τα φορολογικά στοιχεία για  δέκα (10) έτη , όπως επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη φορητή  συσκευή σας έως να τα διαγράψετε ή έως ότου λήξει η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής τους.    

 

Γιατί είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας ; 

Για να είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος που προβλέπεται από το νόμο (νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση που κάνουμε χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους αυτούς λόγους που είναι συγκεκριμένα:

Νόμιμο συμφέρον μας. 

Ο νόμος επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις για την επίτευξη νόμιμων συμφερόντων της ανάπτυξης ενός οργανισμού, της προώθησης των δράσεων και των υπηρεσιών του και τη βελτίωση τους, (εκτός αν έναντι αυτών των συμφερόντων υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου). Φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας για την εξυπηρέτηση δικών μας εννόμων συμφερόντων. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την βάση αυτή, μόνο αν αυτή η επεξεργασία δεν σας είναι ιδιαίτερα ενοχλητική ή επεμβατική. 

 • Το νόμιμο συμφέρον μας επιτρέπει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων ή μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής Viber, εφόσον είστε μέλη μας  , προκειμένου να ενημερώνεστε πρώτοι για εκδηλώσεις, δράσεις και διαγωνισμούς που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.  Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να απεγγραφείτε οποτεδήποτε με την επιλογή «απεγγραφή» ή “unsubscribe” που σας παρέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος ή μηνύματος Viber. 

 

 • Η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο από δράσεις, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις μας, είναι ένα από τα νόμιμα συμφέροντά μας, για την προαγωγή των καταστατικών σκοπών του Σωματείου που είναι η φιλεκπαιδευτική του φύση.  

 

 • Επίσης, το νόμιμο συμφέρον μας να ικανοποιούμε τους πελάτες και συνεργάτες μας, μας επιτρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή την φόρμα επικοινωνίας μας, ή να σας εγγράφουμε στο forum της ιστοσελίδας https://teams.eduact.org/ , σκοπός του οποίου είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών μας με κοινά ενδιαφέροντα που ωφελεί  την προαγωγή των καταστατικών σκοπών του σωματείου μας. 

 

 

Νομική μας υποχρέωση 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα, επειδή μας υποχρεώνει κάποια νομική διάταξη. Για παράδειγμα θα πρέπει να μας δώσετε το ΑΦΜ σας εφόσον επιθυμείτε την έκδοση φορολογικού παραστατικού για τις υπηρεσίες που σας παρείχαμε ή για την εισφορά μέλους σας. Για τον ίδιο λόγο και επειδή ο νόμος μας υποχρεώνει να λαμβάνουμε μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο διαδίκτυο, συλλέγουμε την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας σύνδεσης (ΙΡ), κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε για να μην παραβούμε το νόμο. 

Σύμβαση μαζί σας

Εάν συμμετέχετε σε κάποιο από τα εργαστήριά μας, τους διαγωνισμούς μας ή τις εκδηλώσεις μας ως συμμετέχων ή εθελοντής, αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια (άτυπη-προφορική) σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ μας. Για να εκπληρωθεί αυτή η μεταξύ μας συμφωνία, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία που σας ζητούμε (χωρίς αυτά θα είναι αδύνατη η εκπλήρωση της συμφωνίας εκ μέρους μας). 

Συγκατάθεση

Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να έχουμε λάβει προηγουμένως την σαφή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση σας.

Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία newsletter χωρίς να είστε ταυτόχρονα μέλος μας,  ή όταν αποδέχεστε την εγκατάσταση των μη υποχρεωτικών εμπορικών cookies κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες μας. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Έχετε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή,  να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή αποτελεί την νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (πχ στις περιπτώσεις  εγγραφής στο newsletter πατώντας το πλήκτρο unsubscribe ή  αποδοχής των μη αναγκαίων cookies αποεπιλέγοντας τα από το παράθυρο προτιμήσεων cookiesστο κάτω μέρος του ιστότοπου). Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει  αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

 

Ποιοι μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 • Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και στελέχη της EDUACT,  όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται στα δεδομένα σας να δώσουμε κατά περίπτωση πρόσβαση σε συνεργάτες μας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , λογιστές μας, κλπ) εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην α αποκαλύπτουν  σε οποιονδήποτε άλλον.
 • Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε κάποια από τα επιχορηγούμενα εργαστήριά μας, τα στοιχεία συμμετοχής σας (ονοματεπώνυμο) γνωστοποιούνται στον χορηγό, προκειμένου να ελεγχθεί η εκ μέρους μας τήρηση των όρων για την παροχή των υπηρεσιών μας σε σας. Για περισσότερα δείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που υπάρχει στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής. 
 • Σε περίπτωση που δηλώνετε συμμετοχή στις κατασκηνωτικές μας εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα στοιχεία που υποβάλλετε στη φόρμα συμμετοχής σας, θα διαβιβαστούν στην κατασκήνωση που επιλέγετε, για τη σύναψη συμφωνίας μαζί σας και την παροχή σε σας (ή το παιδί σας) υπηρεσιών φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις της. Για περισσότερα δείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που υπάρχει στη συγκεκριμένη φόρμα συμμετοχής. 

 

 

 Η eduACT έχει ειδική συμφωνία με αυτούς τους συνεργαζόμενους φορείς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν μπορούν αυτά να διαβιβαστούν σε κανέναν άλλο. 

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν, πωληθούν ή γνωστοποιηθούν σε κανέναν  για λόγους εμπορικής προώθησης, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας. 

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ ή σε διεθνείς οργανισμούς, που δεν απολαμβάνουν απόφαση επάρκειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η EDUACT εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, η EDUACT έχει προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα. 

Πολιτική απορρήτου και Παιδιά

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος παρακαλούμε, απευθυνθείτε στο γονέα ή κηδεμόνα σας για τη χρήση της ιστοσελίδας από εκείνον. 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύετε. Επίσης, εφόσον μας ακολουθείτε στα παραπάνω μέσα, ή μας στέλνετε μηνύματα μέσω αυτών, συλλέγουμε όποια στοιχεία σας διαθέτετε εσείς σε αυτά (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε, φωτογραφία ή avatar κλπ), προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση ή να απαντούμε στα μηνύματά σας. Όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγει καθένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας. 

Υπερσυνδέσεις (Links)

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η EDUACT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής: Ιούνιος  2020