Στο πλαίσιο του social distancing θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε μια διαδικτυακή δράση στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Καθώς  μένουμε ασφαλής για να προστατέψουμε τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας, είναι μια ευκαιρία να αναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να εξελιχθούμε και να γνωρίσουμε νέα πεδία.