Μικροί Επιστήμονες

Μικροί Επιστήμονες στο Δήμο Αριστοτέλη

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη, από την επιστημονική ομάδα της Eduact με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός, δίνοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου και σε μία ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία που εξασκεί τον νου και προάγει την αναλυτική σκέψη.

Train Your Brain

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη, από την επιστημονική ομάδα της Eduact με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός. Ένα πρόγραμμα που αναπτύσσεται για την άσκηση νέων μέσω δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και τη διατήρηση γνωστικών δεξιοτήτων.