Γίνε και εσύ μέλος της Eduact

Μέλη

Αν θέλεις και εσύ  να υποστηρίξεις το έργο και τους στόχους της Eduact, μπορείς να  γίνεις μέλος του οργανισμού.Περισσότερές πληροφορίες για τα μέλη:

Έκτακτα Μέλη-Ενήλικες

Δόκιμα Μέλη-(3-18 ετών)