Προεγγραφή Ομάδας First Lego League Greece 2018

Προεγγραφή Ομάδας First Lego League Greece 2018

Η παρακάτω εγγραφή δεν είναι η τελική καθώς θα υπάρξει τελική εγγραφή πριν την έναρξη του διαγωνισμού.