Ενδιαφέρον για συμμετοχή στην προετοιμασία των ομάδων για FLL Jr. στο Mediterranean Cosmos