ΟΡΙΣΤΙΚΗ Εγγραφή Ομάδας στο FIRST LEGO LEAGUE XANTHI, MARCH 4 2017