ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα «Mικροί Eπιστήμονες στο Δήμο Aριστοτέλη» αναπληρωματικών μελών