Φόρμα Εγγραφής Εθελοντών FIRST LEGO League Thessaloniki 2019 Into Orbit- Εγγραφή σε Λίστα Αναμονής

Φόρμα Εγγραφής Εθελοντών FIRST LEGO League Thessaloniki 2019 Into Orbit- Εγγραφή σε Λίστα Αναμονής

Η παρακάτω φόρμα αφορά τους δυο διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν στην Θεσσαλονίκη:
1. FIRST LEGO League Thessaloniki
Προκριματικός διαγωνισμός Θεσσαλονίκης | 9-10 Φεβρουαρίου 2019
2. FIRST LEGO League Greece
Τελικός διαγωνισμός Ελλάδας | 16-17 Μαρτίου 2019


Η βοήθεια των εθελοντών/τριών είναι πολύτιμη και αναγκαία για να γίνει το FIRST LEGO League πραγματικότητα!