ΟΡΙΣΤΙΚΗ Εγγραφή Ομάδας στο FIRST LEGO LEAGUE CYPRUS, APRIL 1