Το πρόγραμμα Career Crafting προσκαλεί παιδιά Γυμνασίου να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα με στόχο  το σχεδιασμό και την αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, μέσα από πέντε καινοτόμα εργαστήρια με βιωματικές δραστηριότητες.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να γνωρίσουν έννοιες όπως
ανάληψη ηγεσίας, η αυτοαποτελεσματικότητα, η ψυχολογική αυτογνωσία και οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Μέσω του προγράμματος αυτού, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν το κοινωνικό τους δίκτυο και εξασκούν και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.


Το πρόγραμμα διοργανώνει η Eduact, στα πλαίσια του προγράμματος Αμερικανικές Γωνιές (American Spaces), σε συνεργασία με το Xanthi Tech Lab και Veria Tech Lab, και με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε γωνιά συμμετέχουν 12 άτομα.