Συνεργασία με το τεχνικό λύκειο της Πορτογαλίας Escola Profissional Ruiz Costa

 

Η Eduact έχει θεσπίσει συνεργασία με το τεχνικό λύκειο Escola Profissional Ruiz Costa της Πορτογαλίας στο πλαίσιο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Βασικός στόχος του λυκείου Ruiz Costa είναι η επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Διαχείρισης Συστημάτων, Αυτοματισμών, και Πολυμέσων προς ικανοποίηση των αναγκών του τοπικού αλλά και ευρύτερου επιχειρηματικού ιστού.

Πλέον πρόσφατη συνεργασία των δύο φορέων αποτελεί η πρακτική άσκηση τεσσάρων μαθητριών του λυκείου στις εγκαταστάσεις της Eduact στην Θεσσαλονίκη. Οι μαθήτριες θα μάθουν, θα εργαστούν και θα δημιουργήσουν υπό την καθοδήγηση εργαζομένων του οργανισμού από τα τμήματα του Marketing και του I.T.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και εκπονείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1.

Στην Eduact προετοιμάζουμε τους επαγγελματίες του μέλλοντος και τους δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια για να επιτύχουν στον επαγγελματικό τομέα τον οποίο θα επιλέξουν.

Κατηγορίες: Eduact