Ο βασικός στόχος αυτού του διετούς προγράμματος KA2 είναι να αναπτύξει μια πλήρη εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ενισχύοντας παράλληλα τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε μια εποχή κοινωνικής αποστασιοποίησης που μερικές φορές αποδυναμώνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο έχει συγκεκριμένα παραδοτέα κατά τις φάσεις υλοποίησης. Οι ορθές πρακτικές που έχουν ήδη δοκιμαστεί μαζί με νέες δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να πραγματοποιούνται από απόσταση συγκεντρώνονται σε έναν διακρατικό οδηγό κατάρτισης. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους εκπαιδευτικούς – μεθοδολογίες και παραδείγματα για τον τρόπο διδασκαλίας της κωδικοποίησης και όλου του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, βίντεο κλπ. – που θα ανεβαίνουν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί από μια μικτή ομάδα αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς και προσωπικό IT, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από εκπαιδευτικούς.

Για τους εκπαιδευτικούς παρέχεται επίσης ένα ειδικό πρόγραμμα κωδικοποίησης που περιλαμβάνει συνεδρίες με λεπτομερείς δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν από απόσταση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα για τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και επίσης ένα φόρουμ για να δώσει μια διαδραστική όψη και να επιτρέψει στους χρήστες να μοιραστούν καλές πρακτικές και να δημιουργήσουν δίκτυα. Σχεδιάζεται επίσης μια εφαρμογή που παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να εκπαιδεύονται ανεξάρτητα ακόμη και χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές. Η πλατφόρμα και όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο – συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, του προγράμματος σπουδών προγραμματισμού και των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών – δοκιμάζονται από τοπικούς Οργανισμούς ή Σχολεία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα για να μετρήσουν τα αποτελέσματα της προσοχής του προγράμματος.

Ορισμένες από τις  δεξιότητες στόχευσης είναι:

• Προσδιορισμός των κριτηρίων που απαιτούνται για τις αποφάσεις

• Δημιουργική επίλυση προβλημάτων

• Αξιολόγηση και επιλογή διαδρομών εργασίας

• Στρατηγική σκέψη υπό πίεση

• Συμμετοχικότητα

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

• Χρήση αποτελεσματικών δεξιοτήτων επικοινωνίας για κρίσιμες συνομιλίες

• Διαχείριση διαδικασιών αλλαγής

• Κατανόηση και αξιολόγηση των κινδύνων

• Απόδοση υπό πίεση

Το κοινό – στόχος του έργου είναι: Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευτές, Μαθητές 13+, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Κοινοτικοί Σύλλογοι, Κέντρα Καινοτομίας κ.λπ.

Erasmus+ project Form ID: 2020-1-FI01-KA226-SCH-092535

Partners: