Αυτό το διετές πρόγραμμα τύπου KA2 στοχεύει να καταστήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες εκπαίδευσης προσβάσιμες σε όλους, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ παράλληλα να διαθέσει οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης και αποτελεσματικής χρήσης τους ακόμη και σε περιόδους κρίσης όπως η πανδημία  COVID – 19. Έχει αναγνωριστεί ότι σε τομείς STEM όπως η εκπαιδευτική ρομποτική η μετάβαση από τη φυσική στην ψηφιακή διδασκαλία και ενασχόληση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Επομένως, το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό:

α) Να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτών κατά την περίοδο COVID-19

β) Να διαφοροποιηθεί από άλλα σχετικά, δωρεάν ψηφιακά εργαλεία που είναι κακής ποιότητας

γ) Να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων που εντοπίζονται κυρίως στους νέους λόγω της έλλειψης πραγματικής επαφής

δ) Να προετοιμαστεί ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και να αναπτυχθεί καινοτόμο ψηφιακό υλικό υποστήριξης

ε) Να εκπαιδευτούν οι καθηγητές για το πώς να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω

στ) Να δημιουργηθεί μια ανοιχτή πλατφόρμα εκμάθησης από απόσταση με διαδικτυακά μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια κ.λπ.

Μέσω αυτής της πολύπλευρης προσέγγισης και του συνόλου των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα του «Going the Distance» θα προωθήσουν τόσο τη βραχυπρόθεσμη (για την αντιμετώπιση των σημερινών συνθηκών που αναμένεται να διαρκέσουν ακόμη) όσο και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (εξοπλίζοντας τις ομάδες στόχευσης με ψηφιακή εργαλεία και ήπιες δεξιότητες που θα είναι πολύτιμα για τη μελλοντική επιτυχία και απασχολησιμότητά τους).

 Η συνεργασία περιλαμβάνει 6 εταίρους από διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ολλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία) και όλοι εκπροσωπούν οργανισμούς που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων STEM, κυρίως μέσω εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικές προκλήσεις είναι παρόμοιες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σήμερα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τα αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινών κενών ελλιπούς ψηφιακής μάθησης και διαδικτυακής εμπλοκής εκπαιδευτικών και μαθητών, όχι μόνο στις περιοχές των εταίρων, αλλά σε άλλες χώρες και περιβάλλοντα επίσης. Για το λόγο αυτό, όλα τα αποτελέσματα και τα υλικά που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του «Going the Distance» θα μοιραστούν ελεύθερα και όσο το δυνατόν ευρύτερα με τους ενδιαφερόμενους διαφόρων προφίλ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Erasmus+ project Form ID: KA226-B868EC58

Partners: