Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα τύπου ΚΑ2 το οποίο αναπτύσσει ένα πλαίσιο εργασίας/εφαρμογής και ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων που καλύπτουν τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανά την Ευρώπη. Στην ηλικιακή ομάδα στόχευσης της δράσης συνήθως παρουσιάζονται ICT (Information and Communications Technology) πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία καλύπτουν τεχνικά και πρακτικά ζητήματα ICT, ωστόσο παραλείπουν την κάλυψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – έλλειψη την οποία στοχεύει να ικανοποιήσει το πρόγραμμα ‘Benefits and Dangers of Social Media’.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει σε προτεραιότητα την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τους νέους καλώντας παράλληλα για βελτίωση της κριτικής σκέψης και της παρεχόμενης κατάρτισης.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 • Ανάλυση και επικοινωνία ήδη υπαρχουσών στρατηγικών και πόρων 
 • Ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το πλαίσιο εργασίας/εφαρμογής και ένα σετ εκπαιδευτικού υλικού και ενδεικτικών πλάνων μαθήματος περιλαμβάνοντας 
  • Είδη των social media και  χρήση τους από την νεολαία
  • Επικοινωνιακά οφέλη 
  • Κίνδυνοι των social media 
  • Τα social media ως πηγή ειδήσεων 
  • Διαδικτυακή ασφάλεια και σχολική πολιτική 
 • Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των πλαισίων εργασίας/εφαρμογής σε 5 ευρωπαϊκές χώρες 
 • Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων, εξειδικευμένων ερευνών και συστάσεων για σχολική πολιτική με οδηγό παράδειγμα καλής σχολικής πολιτικής 
 • Ευρεία διασπορά αποτελεσμάτων

Erasmus+ Project ID : 2020 – 1 – UK01 – KA201 – 078830

Partners: