ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - EQUITY, DIVERSITY & INCLUSION

Στο πλαίσιο του φιλεκπαιδευτικού μας έργου, υποστηρίζουμε σχολικές μονάδες της επικράτειας ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το πολύτιμο έργο τους. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 υποστηρίζουμε μεταξύ άλλων το 12o Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς με την παροχή εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής, σχετικής επιμόρφωσης και εκπαιδευτικού υλικού.

Οι νεαροί μαθητές κατά την διάρκεια της χρονιάς ερευνούν από πού προέρχεται η ενέργεια και πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν την SUPER POWERED δημιουργικότητά τους για να χτίσουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον.

Σε ένα μοναδικό Φεστιβάλ FIRST® LEGO® League Explore στις 22/02/2023, 43 μικροί καινοτόμοι μοιρασμένοι σε 9 ομάδες παρουσίασαν τις κατασκευές, την έρευνά αλλά και τις θεμελιώδεις αξίες που ως ομάδες καλλιέργησαν.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται στην ομπρέλα της δράσης ‘Equity Diversity & Inclusion’ της FIRST η οποία δίνει την δυνατότητα στο σχολείο να συμμετέχει σε ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης στον κόσμο της βιώσιμης ενέργειας για την σεζόν FIRST® LEGO® League SUPERPOWERED.

Δίνουμε ευκαιρίες στην γνώση - Φέρνουμε την Εκπαίδευση του αύριο, σήμερα!

Κατηγορίες: EduactFirst Lego League