Στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Διημερίδα εκπαιδευτικής ρομποτικής για όλη την Κρήτη στην περιοχή των Χανίων, και πιο συγκεκριμένα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με τίτλο “Το μέλλον της εκπαίδευσης και πως θα το κάνετε πράξη σήμερα στην τάξη σας!”. Η ενημερωτική και επιμορφωτική αυτή Διημερίδα αφορά τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, σε όλη την Κρήτη, και πραγματοποιείται με σκοπό να δημιουργηθεί η βάση της τεχνογνωσίας και να γίνει ενημέρωση για τις πηγές της γνώσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να το εισάγουν με τα μέγιστα αποτελέσματα στις τάξεις τους. Η τεχνογνωσία αυτή έχει ως βάση το STEAM, νέα εργαλεία τεχνολογίας και καινοτόμες τεχνικές/μεθοδολογίες, που μπορούν να εισαχθούν με απλό τρόπο σε κάθε εκπαιδευτικό χώρο. 

This image has an empty alt attribute; its file name is 6nql8W-oRGrvks-xQn1NKvzPi2QLUpoDhZuA5lbuXwGmzu442JQwe6kWxEIdxAy6QCcfVtdz8cDDSzWsJKM-MQ38DIdxkeTKL-kGnf6hHm1Wq72lOVhsimhL6N8r8IvlN3RFUn81

We are thrilled that Eduact is co-organizing this event with the Orthodox Academy of Crete, and the support of O3 Out Of the Ordinary, and that we can offer once again the unique opportunity to learn and connect face to face with thousands of fellow educators, technology in education and STEAM enthusiasts.

Such an initiative will provide new motivation and perspectives for children, teenagers, youth and teachers to get in touch with robotics, STEAM, new technologies and early entrepreneurship. Through this contact they will be motivated to address contemporary issues, combining them with the development of 21st century skills. The aim of the Biennial is to highlight the unity, tools and practices that teachers have the potential to use to create citizens with universal values, who make use of their talents, developing skills and faith that they can shape a better world through their ideas and work.

This image has an empty alt attribute; its file name is njQFlE5PyMC278IFgDSlZiDCvOvI1PLEQTkRW425S_z43X5bDEo9R-KiJ2KTh-N-34dptLsBReEkhGviry-3Pi-TAs127zI5PXBs32UgYRTbaRXzwNKXmBaLiwqL_29e3E-jJm20

At this conference teachers will see and learn:

– What are the new trends in education and how to implement them

– Practical solutions and tools of new technologies and STEAM for all ages that you will learn about through hands-on WORKSHOPS

– Contact with the most experienced STEAM Instructors in the classroom

– Sharing good practices for your classroom with fellow teachers

You can watch the launch event by registering for free via live streaming from : https://firstlegoleague.gr/fll-crete-conference-2021/