Σας προσκαλέσουμε σε μια διαδικτυακή δράση στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Καθώς μένουμε ασφαλείς για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας, είναι μια ευκαιρία να αναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να εξελιχθούμε και να ανακαλύψουμε νέα πεδία.

International Day of Persons with Disabilities - 14.00-15.00

Μια σειρά ομιλιών (TED Talks) από ανθρώπους που εμπνέουν και έχουν να πουν την δική τους ιστορία.  Από ανθρώπους που θα διδάξουν τον σεβασμό στον καθένα από εμάς και για τον καθένα από εμάς. 

International Human Rights Day -14.00-15.00

Έχουν όρια τα δικαιώματα; Πως διαχωρίζονται και πως ορίζονται στον κάθε άνθρωπο και στον καθένα από εμάς. 

Computer Science Week - 14.00-15.00  

Αποτελεί παρότρυνση για δράση για να εμπνεύσει τους μαθητές του Kάτω των 12 μαθητών να μάθουν την επιστήμη των υπολογιστών, να υποστηρίξουν τη δικαιοσύνη στην εκπαίδευση της πληροφορικής και να γιορτάσουν τις συνεισφορές των μαθητών, των δασκάλων και των συνεργατών τους

International Volunteer Day - 14.00-15.00

Ο εθελοντισμός δίνει χρόνο και ενέργεια για να ωφελήσει άλλους ανθρώπους ή μια κοινότητα. Οι άνθρωποι προσφαίρονται εθελοντικά από την αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.

International Human Solidarity Day  14.00-15.00

μια ημέρα για να γιορτάσουμε την ενότητα μας στην πολυμορφία ·

μια ημέρα για να υπενθυμίσουμε στις κυβερνήσεις να σέβονται τις δεσμεύσεις τους έναντι διεθνών συμφωνιών ·

μια ημέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της αλληλεγγύης ·

μια ημέρα για την ενθάρρυνση της συζήτησης σχετικά με τους τρόπους προώθησης της αλληλεγγύης για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της φτώχειας  

International Migrants Day - 14.00-15.00 

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, η μετανάστευση υπήρξε μια θαρραλέα έκφραση της θέλησης του ατόμου να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση, μαζί με την πρόοδο στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων, που έχουν την επιθυμία και την ικανότητα να μετακινηθούν σε άλλα μέρη.