ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡ.ΛΟΓ. 0026.0434.17.0200197440
IBAN GR0402604340000170200197440
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΟΨΕΩΣ/ΑΤΟΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΛΟΓ. 0026.0037.06.0200753334
IBAN GR9802600370000060200753334
ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΛΟΓ. 707/002101-021275
IBAN GR4001407070707002101021275
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΛΟΓ. 217/002243-85
IBAN GR9701102170000021700224385
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.ΛΟΓ. 5233-061002-670
IBAN GR4101722330005233061002670