Δημιουργικά Πρωινά

Το Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Eduact -“Δράση για την Εκπαίδευση”, καταργεί τα σύνορα της τυπικής εκπαίδευσης του σήμερα και εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά του αύριο.

Μέσα στην πενταετή του θητεία στον χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τον κώδικα και την εκπαιδευτική ρομποτική, η Eduact λαμβάνει πρωτοβουλίες στον χώρο της σύγχρονης εκπαίδευσης εφαρμόζοντας πρακτικές που έχουν στόχο την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έχοντας κάνει τα πρώτα μας επιτυχή βήματα και προκειμένου να επιτύχουμε την παραπάνω σύνδεση, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια πλατεία της γνώσης, ώστε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους μας να διευρύνουν τις δράσεις του Σωματείου δίνοντας ευκαιρίες στη γνώση χωρίς διακρίσεις. Η Eduact Platia εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο κλείσιμο των 5 χρόνων λειτουργίας του Σωματείου και δεσμευτήκαμε να γίνει ο πομπός για τις καινοτομίες των επόμενων 2 χρόνων. Βασικό μας μέλημα ήταν να υπάρξει ο πομπός αυτός ως βάση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας μας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Eduact υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά». Το πρόγραμμα λειτουργεί επιτυχώς εδώ και δύο χρόνια και έχει φιλοξενήσει σχολεία απ' όλη την Ελλάδα, προγράμματα Erasmus, καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες παιδιών στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού να συμμετέχουν στα πιο καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα! Το πρόγραμμα αυτό αφορά επισκέψεις σχολείων με σκοπό την εξοικείωση των παιδιών με τη ρομποτική και την τεχνολογία, μέσα από την έρευνα, το παιχνίδι και την κατασκευή αυτόνομων ρομπότ.