Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να τονίσει τη σημασία των μέτρων ασφαλείας και των κανονισμών υγιεινής, που πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό, τα παιδιά που συμμετέχουν στα προγράμματα και τους επισκέπτες της Eduact την περίοδο που διανύουμε.

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον όπου απασχολούνται παιδιά, νεαρής ηλικίας, μέσω πρωτοκόλλων που πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας από την Eduact και την EDUCATIONUNLIMITED:

Απολύμανση όλων των χώρων.

Απολύμανση όλων των επιφανειών πριν και μετά τη χρήση τους με ειδικά απολυμαντικά.

Απολύμανση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού πριν και μετά τη χρήση τους από τα παιδιά.

Υποχρεωτική χρήση μασκών από προσωπικό, παιδιά και επισκέπτες.

Τακτικό πλύσιμο χεριών, συχνή χρήση αντισηπτικού από προσωπικό και παιδιά.

Ελαχιστοποίηση της εισόδου επισκεπτών στο χώρο.

Παροχή σαφών οδηγιών ασφαλείας σε πελάτες και προσωπικό.

Συνεχής εκπαίδευση μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας καιsocial media.

Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ εργαζομένων, παιδιών και επισκεπτών.

Αξιολόγηση κατάστασης υγείας εργαζομένων.

Προσωπικά Setκαι αντικείμενα για τα παιδιά (παγούρι, μάσκα, υλικά)

Σχηματισμός τμημάτων με μικρότερο αριθμό παιδιών.

Διεξαγωγή εργαστηρίων σε αίθριο χώρο όταν το επιτρέπει ο καιρός.

Eπίδειξη του αρνητικού αποτελέσματος self test από τα παιδιά