Εργαστήριο 1

Το πρώτο εργαστήριο ξεκίνησε με 13 μαθητές. Συγκεκριμένα ήταν 6 κορίτσια και 7 αγόρια. Στόχος του πρώτου εργαστηρίου, ήταν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα από δραστηριότητες αυτογνωσίας. Οι μαθητές ήταν αφοσιωμένοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο εργαστήριο. Γνωρίστηκαν μεταξύ τους και κατανόησαν στοιχεία του εαυτού τους που μοιράστηκαν με την υπόλοιπη ομάδα. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα από την αλληλεπίδρασή τους και να αναστοχαστούνε σχετικά με τις δραστηριότητες. Έγινε ενημέρωση για την τελική εργασία που έχουν και χωρίστηκαν σε 3 ομάδες.

Εργαστήριο 2

Το δεύτερο εργαστήριο χωρίστηκε σε δύο μέρη. Οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στις ηγετικές τους δεξιότητες στον τομέα της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της αυτοπεποίθησης. Ήταν χωρισμένοι σε διαδικτυακά δωμάτια και δούλεψαν τις δραστηριότητές τους. Στο πρώτο και δεύτερο μέρος απουσίαζε 1 μαθήτρια. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις ασκήσεις τους και στο δεύτερο μέρος εργάστηκαν για την προετοιμασία του τελικού έργου. Δόθηκαν σχόλια και οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στη θέμα τους.

Εργαστήριο 3

Το τρίτο εργαστήριο χωρίστηκε σε δύο μέρη. Οι μαθητές επικεντρώθηκαν στις επαγγελματικές δεξιότητες και χρησιμοποίησαν τα μαθησιακά αποτελέσματα από τα δύο πρώτα εργαστήρια για να εφαρμόσουν όσα έμαθαν και να αναπτύξουν ένα πρακτικό σχέδιο επαγγελματικής εξέλιξης για το άμεσο μέλλον. Οι επαγγελματικές δεξιότητες τους βοήθησαν να συνδέσουν τις συμπεριφορές, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Χωρίστηκαν σε διαδικτυακά δωμάτια και δούλεψαν τις δραστηριότητές τους και το τελικό τους έργο.

Projects

Στα παιδιά ανατέθηκε να παρουν μια συνέντευξη από έναν επαγγελματία, ο τομέας του οποίου πλησιάζει τα ενδιαφέροντά τους και θαυμάζουν το έργο του.

Ηχητική Παρουσίαση Ομάδας:

 

Supported By

Organized By