Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Career Crafting, ένα πρόγραμμα που διοργανώνει η Eduact, στα πλαίσια του προγράμματος Αμερικανικές Γωνιές (American Spaces), σε συνεργασία με το Xanthi Tech Lab και Veria Tech Lab, και με την υποστήριξη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά 25 μαθητές Γυμνασίου, 11 στο Veria TechLab και 14 στο Xanthi TechLab, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έννοιες όπως ανάληψη ηγεσίας, η αυτοαποτελεσματικότητα, η ψυχολογική αυτογνωσία και οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες, να αναπτύξουν το κοινωνικό τους δίκτυο και να ασκήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός τους και τους ανατέθηκε ένα project, να πάρουν μια συνέντευξη από έναν επαγγελματία, ο τομέας του οποίου πλησιάζει τα ενδιαφέροντα τους και θαυμάζουν το έργο του.

Τα project παρουσιάστηκαν από τους ίδιους σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τη λήξη του προγράμματος, όπου στο τέλος έλαβα το δίπλωμα συμμετοχής τους και ένα μικρό δώρο.

Κατηγορίες: Eduact