Κωδικός Προγράμματος: 2022-1-FI01-KA220-SCH-000090192
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Erasmus+
Ιστοσελίδα Project: Σύντομα διαθέσιμο

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αυτό λειτουργεί με βάση τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη αριθ. 13, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας των κοινοτήτων, με τη μορφή του σχεδιασμού ανθεκτικότητας, της ενίσχυσης των επενδύσεων και της επιδίωξης δίκαιων και βιώσιμων αποτελεσμάτων. Για το CORE, ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ευημερίας με παράλληλη διευκόλυνση της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και όχι η προώθηση του ενός παρά το άλλο.

 

Στόχοι
 • Ενεργοποίηση των παιδιών για αλλαγή στο μέλλον, μη βασιζόμενοι στην υπάρχουσα γνώση, αλλά έχοντας τη νοοτροπία για ευρηματικές εναλλακτικές λύσεις που εγγυώνται την ποιότητα ζωής και την επιχειρηματικότητα.

 • Ενεργοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

 • Καλλιέργεια ικανοτήτων & μελλοντικά προσανατολισμένων ενοτήτων σύμφωνα με την πρωτοβουλία New European Bauhaus για την ενσωμάτωση της Πράσινης Συμφωνίας στις καθημερινές εμπειρίες.

Δραστηριότητες
 • Εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα περιβαλλοντικής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα σχολεία και τις πολιτικές σε κάθε χώρα και στην ΕΕ γενικότερα με αποκορύφωμα μια ερευνητική έκθεση

 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με τον τρόπο άσκησης ανθεκτικής επιχειρηματικότητας μέσω της πρακτικής αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε σχολεία

 • Εικονικά εργαστήρια επιχειρηματικότητας για μαθητές

 • Διαδικτυακή βιβλιοθήκη πόρων

 • Χάκαθον για την πρακτική της εικονικής επιχειρηματικότητας και την αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα

Αποτελέσματα
 • 500 μαθητές που συμμετείχαν στα πιλοτικά εργαστήρια και στον τελικό Hackathon

 • 100 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν και συμμετείχαν

 • Διαδικτυακή βιβλιοθήκη πόρων με πρωτότυπο υλικό (μεταφρασμένο και τοπικοποιημένο) για την καινοτόμο επιχειρηματική εκπαίδευση του μέλλοντος και την ελκυστική περιβαλλοντική εκπαίδευση(EE)

 • Αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ

 • Ενδυνάμωση των παιδιών να προωθήσουν τον μετασχηματισμό και την αλλαγή στο μέλλον

 • Οι μαθητές να γίνουν ικανοί πολίτες του αύριο με αυτοπεποίθηση και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις

Κατηγορίες: Eduact