Προβολή αποφοίτων της Εβδομάδας Μηχανικών: Chris Golden

Ο νέος κόσμος της εργασίας απαιτεί από τους νέους να εισέρχονται στην ενήλικη ζωή “έτοιμοι για καριέρα”. Πρέπει να έχουν τα ισχυρά θεμέλια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την εργασία στον 21ο αιώνα. Διαβάστε περισσότερα…