Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα Διαγωνισμών της EDUCATION UNLIMITED σε συνεργασία με την FIRST, έχουμε αναπτύξει 5 διαφορετικά σενάρια διεξαγωγής των events.

Τα 5 σενάρια για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής FIRST Championship Greece 2020 – 2021 GAME CHANGERS είναι τα ακόλουθα: 
  • 1ο Σενάριο: Διεξαγωγή του Διαγωνισμού υπό κανονικές συνθήκες εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.
  • 2ο Σενάριο: Διεξαγωγή του Διαγωνισμού κανονικά, με μέτρα προστασίας και τηρώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • 3ο Σενάριο: Διεξαγωγή του Διαγωνισμού κανονικά, με την διαφορά ότι οι ομάδες διαγωνίζονται και συμμετέχουν στις διαδικασίες σε συγκεκριμένα γκρουπ (για παράδειγμα 3 ομάδες ανα γκρουπ) και σε διαφορετικές χρονικές ζώνες μεταξύ τους (για παράδειγμα 1ο γκρουπ ομάδων στις 09:00, 2ο γκρουπ στις 11:00 κ.λπ.). 
  • 4ο Σενάριο:  Σε περίπτωση που δεν επιτρέπονται καθόλου οι εκδηλώσεις και υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί, αλλά η ομάδα μπορεί να συγκεντρωθεί, οι θα διαδικασίες (κρίσεις, robot game) θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην πλατφόρμα FIRST Event Hub.
  • 5ο Σενάριο: Σε περίπτωση που υπάρχει lock-down ή τα σχολεία εφαρμόζουν εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, και η ομάδα δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για να παρουσιάσουν και να διαγωνιστούν μέσα από την πλατφόρμα των Remote Events, υπάρχει πρόβλεψη κάθε μέλος της ομάδας να συνδεθεί ξεχωριστά και οι θα διαδικασίες (κρίσεις, robot game) θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην πλατφόρμα FIRST Event Hub.
 
Θα χαρούμε να είστε μαζί μας στην σεζόν #GAMECHANGERS!


Μάθετε περισσότερα για το FIRST LEGO League Greece και την νεά σεζόν εδώ!