Η Eduact συμμεριζόμενη την σύγχρονη ανάγκη αναβάθμισης του σχολείου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης στη μαθητική κοινότητα, όπως την αναγνώρισε το ΥΠΑΙΘ, σχεδίασε και εκπόνησε το “ Πρόγραμμα Ρομποτικής & STEAM FLL Robotics In School” το οποίο παρουσιάστηκε στο Διαδικτυακό Συνέδριο του Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας με θέμα “Αναδυόμενες τάσεις στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική, Διοίκηση, Ρομποτική και STEAM” στις 21 Ιανουαρίου 2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου διαμοιρασμένους σε δύο κατηγορίες με βάση τις οποίες προσαρμόζεται ο εξοπλισμός και οι παιδαγωγικοί – εκπαιδευτικοί στόχοι:  FLL Robotics Explore (A – Δ Δημοτικού) και FLL Robotics Challenge  (Ε – ΣΤ Δημοτικού & Γυμνασίου). Οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν μια καινοτόμο λύση σε ένα πρόβλημα, να προγραμματίσουν ένα αυτόνομο ρομπότ που θα κινείται σε μια θεματική πίστα και να λειτουργήσουν με αξίες ως ομάδα. Τα παραπάνω, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που έχουν το ρόλο του προπονητή – μέντορα και βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον σκοπό τους, να συνεργαστούν και να εκφράσουν πρωτότυπες ιδέες.

Η επισημοποίηση προέκυψε σε συνέχεια της από 26-02-2020 πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, με θέμα: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού», όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ ενέκρινε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής το οποίο υπέβαλε η Eduact στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (με αριθμό πρωτ. 114028/2020).

Ανεξάρτητο κάλεσμα απευθύνθηκε σε δημόσια σχολεία όλης της χώρας μέσω της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ. 

Η Eduact κάλυψε τις ανάγκες όλων των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, κατανέμοντας τον εξοπλισμό με στόχο την χρήση του από τον μέγιστο αριθμό μαθητών στην ίδια μονάδα. Το πρόγραμμα παρέχεται εξ’ολοκλήρου δωρεάν, ενώ διατίθεται γραμμή υποστήριξης, τόσο για διαδικαστικά, όσο και για τεχνικά ζητήματα των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων.

Παρήχθησαν 10 ώρες σύγχρονης επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς με στόχο την κατανόηση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, του τρόπου εκπόνησης του προγράμματος και της χρήσης του εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής (χορηγήθηκε πιστοποίηση στους εκπαιδευτικούς). 

Επιπλέον, διανεμήθηκαν:

  •  Υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης 
  •  Εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς
  •  Εγχειρίδια μαθητών 

Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι πλήρως συμβατό με και προάγει στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, των μαθημάτων Φυσικής, Τ.Π.Ε. , Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Πληροφορικής στο Δημοτικό και Φυσικής, Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να επεκτείνουν τις πτυχές του Αναλυτικού Προγράμματος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών, προάγοντας την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα. 

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος είναι φιλικές προς τους μαθητές, με πειστικές προεκτάσεις πρακτικής χρησιμότητας των προσφερόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Ζητούμενο αποτελεί να προσεγγιστούν γνωστικά αντικείμενα με κέφι και φαντασία, πάντα με γνώμονα την επιστημονική διαχείριση των θεμάτων, ώστε να αναπτύσσονται οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες.     

Πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος από μικτή ομάδα του Ι.Ε.Π. σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα της Eduact. 

Λόγω του εμβληματικού χαρακτήρα της παρέμβασης και καθώς είναι η πρώτη φορά που εισάγονται συστηματικά πολιτικές STEM στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναπτύχθηκε μεθοδολογία για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς από συνεργαζόμενα σχολεία. Σημειώνεται, επίσης, η συγγραφή τελικού παραδοτέου με τα αποτελέσματα από τη μικτή ομάδα Ι.Ε.Π. και εξωτερική ερευνητική ομάδα, μετά την αποτίμηση του προγράμματος. 

Ποιοτικά Αποτελέσματα

  1. Παγκόσμια καινοτομία για την Ελλάδα, η οποία εισάγει την εκπαιδευτική ρομποτική στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα δημόσιων σχολείων.
  1. Προώθηση διεπιστημονικής συνεργασίας στα σχολεία της χώρας. Δίαυλοι επικοινωνίας, και συνεργασίας δημιουργήθηκαν μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων, καθώς η συλλογική στοχοθεσία και εργασία από πλευράς τους ήταν στοιχεία απαραίτητα για την διεξαγωγή του προγράμματος.   
  1. Προώθηση της ανάληψης δημιουργικών πρωτοβουλιών και εν γένει καλλιέργεια αυτενέργειας στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εκπαιδευτικοί ανά την χώρα κλήθηκαν να επιμορφωθούν, να καινοτομήσουν και να συν-δημιουργήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης αποδεικνύοντας πως η προαίρεση και η πρωτοβουλία αναγνωρίζονται ακόμη και στο πλαίσιο θεσμοθετημένων δομών.
  1. Δημιουργία, αξιοποίηση και παρακαταθήκη ενός εκπαιδευτικού διαύλου που οδηγεί τις έννοιες της ρομποτικής, του STEM και της επιστημονικής έρευνας στην πρακτική τους εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο. 

Ποσοτικά Αποτελέσματα

  1. Σύμπραξη με 14 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα 
  1. Συμμετοχή περισσότερων από 2.000 μαθητών και μαθητριών
  1. Επιμόρφωση και συνεργασία με 140 εκπαιδευτικών ανά την χώρα 

Σύνδεση με όραμα Eduact

Η δράση επικοινωνεί έμπρακτα το όραμα της Eduact – Να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο με καινοτομία και ποιότητα στην εκπαίδευση. Εισάγοντας την έννοια της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία το σωματείο στοχεύει στο να προσφέρει το ερέθισμα για δημιουργικότητα, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η Eduact συνεκτιμά και συνδυάζει έρευνα, μάθηση και διασκέδαση προκειμένου να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τους αυριανούς καινοτόμους. Άλλωστε, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παροτρύνονται να συμμετάσχουν και στον Εθνικό και στον Παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής που διοργανώνεται από την Eduact διαδικτυακά ώστε να μοιραστούν και να εξελίξουν τις καινοτόμες ιδέες και τις δημιουργικές τους ανησυχίες. 

Ανάγκες που καλύφθηκαν 

– Εκσυγχρονισμός προγράμματος σπουδών 

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, η ανάγκη επικαιροποίησης του περιεχομένου και της φιλοσοφίας των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών κρίνεται επιτακτική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αυτά δεν έχουν αναμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Η ένταξη της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα σχολεία αποτελεί αφετηρία και θεμέλιο λίθο του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού έργου για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σχολείου. 

– Αυτοπεποίθηση εκπαιδευτικών για τις νέες τεχνολογίες

Οι ώρες στοχευμένης πρακτικής εκπαίδευσης και η διαρκής υποστήριξη από την Eduact και τους συνεργάτες της προτεραιοποίησαν την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και ευχέρειας στην χρήση των νέων τεχνολογιών ως διδακτικών εργαλείων.  

– Καινοτομία

Το πρόγραμμα της Eduact για την ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως διδακτικό εργαλείο στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο, ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείων αποτελεί παγκόσμια καινοτομία στο δίκτυο των 107 χωρών της FIRST και της LEGO. Παράλληλα, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ρομποτικής παγκοσμίως αριθμώντας 60.312 ομάδες και 504.000 μαθητές. 

Προκλήσεις και Λύσεις

Σημαντική πρόκληση αποτέλεσε η ανάγκη για εξ αποστάσεως οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος. Η ομάδα της Eduact με λεπτομερή σχεδιασμό γεφύρωσε το χάσμα της απόστασης, χωρίς να απομειωθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος του έργου. Ενδεικτικά, 140 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν εξ αποστάσεως, εξοπλισμός απεστάλη σε συνεργαζόμενα σχολεία καλύπτοντας τις ανάγκες 2.000 μαθητών, ενώ οργανώθηκε γραμμή υποστήριξης εκπαιδευτικών και εξοπλισμού.

Πρόκληση αποτέλεσε και η ανάγκη αναδιαμόρφωσης του χρονοδιαγράμματος για το πρόγραμμα λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων. Η κατάσταση αξιολογούνταν διαρκώς,  με γνώμονα τον σεβασμό προς τον προγραμματισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες που βίωσαν οι εκπαιδευτικές κοινότητες ανά την χώρα.

Μάθετε Περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΔΩ