Υποστηρίζοντας την διαφορετικότητα 

ED&I Impact Report (Global)

 

Σε έναν κόσμο πρωτοφανών αλλαγών, τα προγράμματα της FIRST® παραμένουν προσηλωμένα στην προσέγγιση και στην υποστήριξη όλων των μαθητών ώστε να γίνουν ηγέτες. Τα προγράμματα της FIRST® είναι απαραίτητα για την ανάδειξη επιστημόνων και νεαρών καινοτόμων καθώς όπως μας έδειξε και η παγκόσμια πανδημία, είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να γεφυρώσουμε τα χάσματα παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση, ευκαιρίες και ουσιαστική συμμετοχή σε όλους τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο μέσα από την επίλυση προβλημάτων που αλλάζουν τον κόσμο, προετοιμάζουν τους εαυτούς τους και τις παγκόσμιες κοινότητες για ένα καλύτερο μέλλον. Η FIRST® συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη στρατηγικών, συνεργασιών, επιχορηγήσεων, υποτροφιών και πρωτοβουλιών που αίρουν τα εμπόδια και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα προγράμματα της FIRST® για τη συμμετοχή όλων των νέων. Η στρατηγική για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη (ED&I) βασίζεται στον βασικό πυλώνα της FIRST® για την αύξηση της ποικιλομορφίας, ώστε τα προγράμματά να εξυπηρετούν ένα ευρύ κοινό, που αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό των κοινοτήτων που εμπλέκονται. 

Διαβάστε αναλυτικά το report εδώ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CuUVA28_tCHgOlWUTjZytUuEag-mUH98

Η Eduact στο πλαίσιο του φιλεκπαιδευτικού της έργου, μέσω του προγράμματος Equity Diversity & Inclusion υποστήριξε σχολικές μονάδες της επικράτειας ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα το πολύτιμο έργο τους. Η δράση επικοινωνεί έμπρακτα το όραμα της Eduact - Να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο με καινοτομία, ποιότητα και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Εισάγοντας την έννοια της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για όλους στοχεύουμε να προσφέρουμε το ερέθισμα για δημιουργικότητα, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που λόγω αντικειμενικών αλλά και έκτακτων συνθηκών στερούνται αυτής της ευκαιρίας. Συγκεκριμένα η Eduact υποστήριξε μέσω Covid σχολεία ώστε να εντάξουν την ρομποτική στις τάξεις τους, σχολεία σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, ώστε να δώσει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στους μαθητές σε όλη την Ελλάδα καθώς υποστήριξε και Ειδικά σχολεία σε συνεργασία με Γενικά σχολεία ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή κοινότητα.

Συνολικοί Αριθμοί

  • 50 σχολεία στην Ελλάδα 
  • 2500 + παιδιά συμμετείχαν
  • 150 εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν
  • 30+ τοπικές εκδηλώσεις
  • Ίσες ευκαιρίες για όλους

             ∞ Χαμόγελα

Κατηγορίες: EduactFirst Lego League