Αγαπητές ομάδες,

Κάθε χρόνο, η FIRST Global εκδίδει μια έκθεση που συνοψίζει τα επιτεύγματα του έτους, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο. Η υποστήριξή σας είναι πολύ σημαντική και ο θετικός αντίκτυπος είναι αναμφισβήτητος! Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε για τη σύνδεση των Κοινοτήτων το 2020.

Εμείς στην FIRST Global σας ευχόμαστε καλή, υγιή νέα χρονιά!

Κατηγορίες: EduactFIRST Global