Το πρόγραμμα «Ένταξη μέσω της ανταλλαγής εμπειριών στην εκπαίδευση Νέων Ρομά» (Πρέσβεις των Ρόμα – ­Romani Ambassadors) είναι μια πρωτοβουλία ανταλλαγής εμπειριών για νέους, που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ πρόγραμμα και το Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας στην Εκπαίδευση (DZS) από την Τσεχική Δημοκρατία. Στόχος της δράσης είναι να εξετάσει, να αναλύσει και να ανταλλάξει εμπειρίες μεταξύ των ειδικών, διαμεσολαβητών και εκπαιδευτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και των ευκαιριών απασχόλησης των Ρομά. Το έργο στοχεύει στην προετοιμασία ενός εγγράφου στρατηγικής για την ένταξη των Ρομά μέσω της εκπαίδευσης και ενός οδηγού κατάρτισης για τους μεσολαβητές των Ρομά στην απασχόληση.

Στο έργο συμμετέχουν οι φορείς Komunikujeme o.p.s. (Βουλγαρία), Rinascita Sociale Salam House (Ιταλία), JOVENES (Τσεχία) ως αιτούντες και εταίροι του έργου eduACT (Ελλάδα), ASOCIATIA MERGI INAINTE (Ρουμανία), UC Λιμβούργο(Βέλγιο), INSTITOYTO PSYCHOKOINONIKIS ANAPTYXIS (Ελλάδα), OECON GROUP (Βουλγαρία), Rinascita Sociale Salam House (Iταλία), JOVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO (Ισπανία), Thirst for Life Association (Bουλγαρία) και Qendra UET (Αλβανία).


Στόχοι

Οι πρεσβευτές των Ρομά, “Ένταξη μέσω της ανταλλαγής εμπειριών στην εκπαίδευση των νέων Ρομά”, έχει ως κύριο στόχο την εφαρμογή ευκαιριών κατάρτισης που προάγουν την ανάπτυξη του πληθυσμού των Ρομά και την ενσωμάτωση τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας.

  • Βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτών και των διαμεσολαβητών στον τομέα της εκπαίδευσης των νεαρών Ρομά. Και, κατ ‘αυτόν τον τρόπο, βοηθώντας στη μεταρρύθμιση της πολιτικής και στην υλοποίηση της φιλοδοξίας της ΕΕ για ένταξη της κοινότητας των Ρομά.
  • Προώθηση ευκαιριών απασχόλησης για την κοινότητα των Ρομά.

Δραστηριότητες

  • Kick-off meeting, (Απρίλιος 2018, Τσεχική Δημοκρατία ): Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η γνωριμία με τη δομή του έργου, καθώς και τις ευθύνες καθενός από τους συμμετέχοντες εταίρους.
  • Πρώτη κατάρτιση εκπαιδευτών και διαμεσολαβητών Ρόμα, “Εκφράζοντας τη φιλοδοξία της ΕΕ: εκπαίδευση των Ρομά 2018-2028” (Ιούλιος 2018, Ρουμανία): Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης εκπαιδευτών και διαμεσολαβητών Ρόμα, εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης θα μοιραστούν την εμπειρία και τις πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές βελτιώσεις και τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς και την εξασφάλιση συνεκτικών εκπαιδευτικών βελτιώσεων και άλλων ευκαιριών και της τεχνογνωσίας στη μεταφορά αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε άλλους.
  • Δεύτερη εκπαίδευση εκπαιδευτών και διαμεσολαβητών Ρόμα, “Εκφράζοντας τη φιλοδοξία της ΕΕ: εκπαίδευση των Ρομά 2018-2028” (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2018,Τσεχική Δημοκρατία): Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση νέων Ρομά σχετικά με τα ιδρύματα επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, (δια βίου μάθηση, διαμεσολάβηση για την απασχόληση, πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νεολαίας).
  • Final meeting (Ιανουάριος 2019, Ιταλία): Σε αυτή τη συνάντηση θα συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του έργου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Υποστήριξη της καταπολέμησης όλων των μορφών αντι-τσιγγανισμού στην εκπαίδευση και στον τομέα της απασχόλησης.
  • Υποστήριξη συμμετοχής της Ρομά νεολαίας σε δημόσιους χώρους και στην εκπαίδευση.
  • Αύξηση της συμμετοχής των νέων και των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση και την απασχόληση.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ!