Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – European Solidarity Corps (ESC)

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα χτίζει στην προηγούμενη εμπειρία και δομή του προγράμματος European Voluntary Service (EVS), το οποίο και διαδέχεται, παρουσιάζοντας βασικές ομοιότητες ως προς την λειτουργία και την μορφή του.

Από το 2018 η eduACT λειτουργεί ως οργανισμός υποδοχής (hosting organisation) και φιλοξενεί εθελοντές μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” (πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία)  στην Θεσσαλονίκη. Την παρούσα χρονική στιγμή η eduACT φιλοξενεί 3 εθελοντές από Ουγγαρία και Ιταλία για 10 μήνες οι οποίοι συμμετέχουν στο πλαίσιο του Project “Roma.Bots” το οποίο υλοποιείται υπό τον συντονισμό του φορέα «Ενωμένες Κοινωνίες Βαλκανίων».