Ενδιαφέρον για συμμετοχή στην προετοιμασία των ομάδων στο Mediterranean Cosmos 1/4, 7/4, 8/4, 28/4