Ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ομάδα Junior FLL (Ηλικίες 6-9 ετών)