Συμμετοχή σε ομάδα FLL στο Noesis Training Spot (Ηλικίες 9-16 ετών)