Συμμετοχή σε ομάδα FLL στο Noesis Training Spot (Ηλικίες 9-16 ετών)

Συμμετοχή σε ομάδα FLL στο Noesis Training Spot (Ηλικίες 9-16 ετών)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία.